Військовий інститут
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка

Укр.   Eng.  
Ми в соціальних мережах  
+38 (044) 521-32-89
Гаряча лінія (цілодобово)

Факультет військової підготовки (офіцери запасу)

Факультет військової підготовки створено в жовтні 2011 року з метою проведення військової підготовки студентів вищих навчальних закладів за програмою підготовки офіцерів запасу для забезпечення Збройних Сил, інших військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення та Держспецтрансслужби необхідною кількістю військовонавчених громадян для виконання військового обов’язку в запасі, проходження військової служби за контрактом або за призовом осіб офіцерського складу, проходження служби у військовому резерві Збройних Сил та інших військових формувань, а також забезпечення реалізації права громадян на рівні можливості у виборі професії шляхом здобуття додаткових знань, умінь і навичок, необхідних для належного виконання військового обов’язку в запасі у мирний час, обов’язків військової служби у воєнний час та для майбутньої професійної діяльності.

Факультет бере початок від військової кафедри, заснованої в Київському університеті у 1933 році.

Управління факультету

Начальник факультету військової підготовки
полковник Добровольський Віктор Брониславович

Кафедра військово-гуманітарної підготовки

Кафедра військово-гуманітарної підготовки здійснює підготовку офіцерів запасу для органів по роботі з особовим складом Збройних Сил України за спеціальностями:

- “Соціальна психологія”;

- “Психологія”;

- “Соціологія”;

- “Політологія”.

Для студентів всіх інших спеціальностей факультету військової підготовки кафедрою викладаються навчальні предмети: «Історія Збройних Сил України», «Психологічні проблеми бойової діяльності».

Науково-педагогічні працівники кафедри мають практичний досвід роботи в структурах по роботі з особовим складом на стратегічному та оперативному рівнях, досвід викладацької діяльності.

Кафедра підтримує наукові зв’язки з Військовим гуманітарним інститутом Національного університету оборони України, Соціально-психологічним центром Збройних Сил України й іншими науковими та навчальними закладами.

Кафедра військово-технічної підготовки

Створена у вересні 2011 року в складі факультету військової підготовки.

Кафедра військово-технічної підготовки здійснює підготовку офіцерів запасу за сімома спеціальностями: “Застосування радіотехнічних з’єднань, військових частин і підрозділів протиповітряної оборони”, “Технічне забезпечення автоматизованого управління радіотехнічними засобами ППО”, “Технічне забезпечення функціонування автоматизованих систем управління”, “Технічне забезпечення радіотехнічних засобів протиповітряної оборони”, “Метрологічне забезпечення озброєння і військової техніки”, “Обробка (дешифрування) аерофотоданих повітряної розвідки”, “Застосування картографічних військових частин і підрозділів”.

Науково-педагогічні працівники кафедри мають великий досвід роботи у військах та беруть активну участь у науково-дослідних роботах на різних рівнях. Систематизовано підготовку науково-педагогічних та наукових кадрів. Науковий потенціал кафедри: кандидатів наук – 4, старших наукових співробітників – 1, доцентів – 3.

Кафедра економіки та фінансового забезпечення

Кафедра створена у вересні 2011 року у складі факультету військової підготовки.

На кафедрі здійснюється підготовка офіцерів запасу з числа студентів вищих навчальних закладів України.

Під час теоретичних та практичних занять студентами вивчаються вимоги керівних документів щодо фінансового забезпечення бойової готовності, військових частин, грошового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України.

Кафедра військового права та спеціальної мовної підготовки

Кафедра військового права була створена у 1994 році на базі кафедри фінансів і права відділення військової підготовки Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

За час існування кафедри її начальниками були: полковник юстиції КАРПЕНКО М.І. (1994−1999, 2005−2007 роки), полковник юстиції КАЧАН І.І. (1999−2004 роки), підполковник юстиції КУЗЬМИЧ І.І. (2007−2010 роки), полковник ПЕТРІВ І.М. (2010−2011 роки). На даний час кафедру очолює підполковник КОРОПАТНІК Ігор Михайлович.

Кафедра тактики та загальновійськової підготовки

Кафедра тактики та загальновійськової підготовки, як окремий структурний підрозділ, створена 01 вересня 2014 року у складі факультету військової підготовки для підготовки офіцерів запасу тактичного рівня з числа студентів вищих навчальних закладів для Збройних Сил України та інших військових формувань.

Науково-педагогічними працівниками кафедри розроблені та викладаються предмети навчальної дисципліни „Військова підготовка”: „Тактична та тактико-спеціальна підготовка”, „Вогнева підготовка”, „Стройова підготовка”, „Статути Збройних Сил України”, „Фізична підготовка” для студентів усіх спеціальностей.

Для студентів за спеціальностю „Застосування підрозділів, частин радіаційного, хімічного та біологічного захисту” викладаються предмети: „Тактико-спеціальна підготовка”, „Спеціальна підготовка”, „Зброя масового ураження”, „Засоби спеціальної обробки”, „Засоби захисту”, „Засоби радіаційної та хімічної розвідки”. Кафедра постійно веде роботу над удосконаленням методики проведення практичних стрільб із стрілецької зброї, методики практичного застосування засобів радіаційної та хімічної розвідки.

Наукова діяльність кафедри має зв’язок із практичним застосуванням існуючої на озброєнні стрілецької зброї, засобів спеціальної обробки та радіаційної та хімічної розвідки. Кафедрою протягом останнього року виконано роботу за науково-дослідною роботою „Забезпечення фізичної придатності студентів – офіцерів запасу, як майбутніх резервістів”.

Науково-педагогічними працівниками кафедри видано 5 навчальних (навчально-методичних) посібників, більше 20 статей у фахових виданнях, розроблено та перероблено більше 10 лекцій, більше 100 методичних розробок за предметами навчання.

До складу кафедри входять 12 науково-педагогічних працівників, з них 5 кандидатів наук та доцентів й один старший науковий співробітник.

До складу факультету входять кафедри: