Військовий інститут
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка

Укр.   Eng.  
Ми в соціальних мережах  
+38 (044) 521-32-89
Гаряча лінія (цілодобово)

Військовий гуманітарно-лінгвістичний факультет

Військовий гуманітарно-лінгвістичний факультет було створено у 2013 році на базі військово-гуманітарного факультету та факультету іноземних мов та військового перекладу під час штатно-організаційних заходів у Військовому інституті

Військово-гуманітарний факультет, створений на базі кафедри військово-гуманітарної підготовки, функціонував з 1993 р. в напрямку підготовки фахівців із виховної роботи для посилення гуманітарної складової військової служби ЗС України, забезпечення структур із виховної та соціально-психологічної роботи в органах військового управління, організації виховної роботи з особовим складом, впровадження військових національно-історичних традицій.

Факультет іноземних мов та військового перекладу був створений у жовтні 2000 року з метою інтеграції загальної і спеціальної мовної підготовки різних категорій військовослужбовців, працівників Збройних Сил України і цивільної молоді, що навчаються за відповідними освітньо-професійними рівнями, підготовки науково-педагогічних кадрів із перекладознавства, інтенсифікації лексикографічної і термінологічної роботи у Збройних Силах України, тестування та сертифікації мовних знань, лінгвістичного забезпечення діяльності Міністерства оборони України і Генерального штабу Збройних Сил України.

Основними завданнями новоствореного факультету є:

 • підготовка військових фахівців за спеціальностями: «психологія», «політологія», «переклад», «міжнародна інформація», «міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», «журналістика»;
 • інтеграція загальної і спеціальної мовної підготовки різних категорій військовослужбовців, працівників Збройних Сил України, що навчаються за відповідними освітньо-професійними програмами;
 • підготовка науково-педагогічних кадрів з прикладних соціально-комунікаційних технологій, психології діяльності в особливих умовах, вивчення політичних інститутів та процесів, перекладознавства, інтенсифікації лексикографічної і термінологічної роботи у Збройних Силах України;
 • розробка наукових праць (монографій, словників, підручників, методичних посібників, дисертацій, статей, доповідей, рецензій, відзивів, висновків тощо);
 • дослідження практичних засад та особливостей комунікації між органами військового управління та ЗМІ у площині цивільно-військових відносин;
 • розробка проблем психологічної діагностики та психологічної реабілітації учасників бойових дій;
 • тестування та сертифікація мовних знань;
 • лінгвістичне забезпечення діяльності Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України;
 • впровадження військових національно-історичних традицій.

До складу факультету входять кафедри:

 • військової педагогіки та психології;
 • військової журналістики;
 • зарубіжної воєнної інформації;
 • військового перекладу та спеціальної мовної підготовки;
 • центр інтенсивної мовної підготовки

Девіз факультету: “PRIMUS INTER PARES”


Управління факультету

Начальник військового гуманітарно-лінгвістичного факультету
полковник
СКРИПНІЧЕНКО АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

Заступник начальника факультету з навчальної та наукової роботи – начальник навчальної частини
підполковник
ПАРАНІЧ ОЛЕГ ПЕТРОВИЧ

Кафедра військової педагогіки та психології

Створена в 1992 р. у складі факультету військово-фінансової підготовки й мала назву кафедра військово-гуманітарної підготовки. З 1996 року кафедра носить сучасну назву. У 1997 році відбувся перший набір курсантів за спеціальністю “Військова психологія”. У 2000 році кафедра стала базовою з підготовки фахівців за спеціальністю “Політологія”.

Кафедра забезпечує викладання військово-спеціальних дисциплін: “Військова психологія”, “Теорія і методика виховної роботи”, “Військове навчання”, “Військове навчання і виховання”, “Воєнна політологія”, “Інформаційно-пропагандистське забезпечення військ (сил)”, “Воєнно-політична історія України”, “Історія війн та воєнного мистецтва”, “Психологія тероризму”, “Організація морально-психологічного забезпечення”, “Геополітична експансія і національна безпека”, “Психологія кризових та посттравматичних станів в умовах бойових дій”, “Педагогічні технології в системі військової освіти та науки”. З 2000 року при кафедрі діє ад’юнктура. Дисертаційні дослідження ад’юнктів проводяться за спеціальнями “Психологія діяльності в особливих умовах” та “Політичні інститути та процеси”.

Кафедра зарубіжної воєнної інформації

Кафедра здійснює підготовку фахівців за двома спеціальностями:

• “Міжнародна інформація”

• “Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії ”

Підготовка фахівців в обсязі нормативної частини навчального плану здійснюється в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Військово-професійна підготовка організована у Військовому інституті, де курсанти отримують військово-теоретичні знання та набувають практичні навички виконання обов’язків на первинних посадах в органах військового управління, військових частинах, закладах та установах Збройних Сил України.

Випускники кафедри проходять військову службу на посадах: офіцерів інформаційно-аналітичних підрозділів, підрозділів інформаційних технологій в органах військового управління, військових частинах, закладах та установах Збройних Сил України.

Кафедра військової журналістики

У Військовому інституті 31 серпня 2015 року створено кафедру “Військової журналістики”.

На кафедрі здійснюється підготовка військових фахівців за спеціальністю “Журналістика”.

Підготовка фахівців в обсязі нормативної частини навчального плану здійснюється в Інституті журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-професійна підготовка організована у Військовому інституті.

Практичне виконання навчальних завдань здійснюється у навчально-тренувальному комплексі кафедри та під час стажувань у військових засобах масової інформації.

Випускники кафедри проходять військову службу на посадах: офіцерів аналітичних підрозділів, кореспондентів друкованих та електронних засобів масової інформації в органах військового управління, військових частинах, закладах та установах Збройних Сил України.

Для курсантів, науковців, викладачів, аспірантів розроблено навчальні посібники «Сучасні інформаційні війни у мережевому он-лайн просторі» та «Сучасні комунікаційно-контентні процеси в безпековій сфері».

У 2016 році кафедрою військової журналістики започатковано Міжнародний форум з кризових комунікацій «Комунікаційно-контентна безпека в умовах гібридно-месіанських агресій путінської Росії», який планується проводити щорічно.

Кафедра військового перекладу та спеціальної мовної підготовки

Кафедра здійснює підготовку фахівців з вищою освітою за освітнім ступенем бакалавр за спеціальністю “Філологія”, освітньою програмою “Військовий переклад” та за освітнім ступенем магістр освітньою програмою “Лінгвістичне забезпечення військ”. Курсанти вивчають англійську, німецьку, французьку мови. При цьому базову мовну підготовку вони отримують в Інституті філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Крім того, кафедра забезпечує викладання іноземних мов (військово-спеціальної мовної підготовки) курсантам немовних спеціальностей (фінанси, психологія, політологія, геодезія та землеустрій, право, журналістика) відповідно до Концепції навчання іноземних мов у військових навчальних закладах Міністерства оборони України, затвердженої наказом Міністра оборони України від 01.06.09 № 267.

Курсанти кафедри проходять практику й стажування у вітчизняних та іноземних військових частинах, беруть участь у заходах програми “Партнерство заради миру” і в лінгвістичному забезпеченні заходів міжнародного військового співробітництва Генерального штабу Збройних Сил України та Міністерства оборони України.

Центр інтенсивної мовної підготовки

На центр покладено завдання організації та здійснення інтенсивної мовної підготовки військовослужбовців і працівників Збройних Сил України, а також співробітників інших силових структур на курсах іноземних мов із метою прискореної підготовки та допідготовки з іноземних мов осіб, які проходять службу або висуваються до призначення на посади, що передбачають знання та практичне використання іноземних мов, а також кандидатів на навчання за кордоном або призначення до складу багатонаціональних штабів і миротворчих підрозділів.

Цикл навчання залежно від іноземної мови, що вивчається, триває від трьох до дев’яти місяців. На період навчання на курсах іноземних мов слухачі звільняються від виконання службових обов’язків за місцем служби.

Навчально-методичне забезпечення

Підготовка фахівців усіх спеціальностей здійснюється за спеціальними навчальними планами кафедр та освітньо-професійними програмами. Усі навчальні дисципліни забезпечені сучасними програмами навчальних дисциплін та робочими програмами.

З 2002 року в навчальний процес підготовки фахівців за спеціальністю “Переклад” введено навчально-методичний комплекс (НМК) “Військовий переклад”, який дозволив спрямувати підготовку військових фахівців у галузі перекладу на ступеневу, галузево-зорієнтовану систему набуття вмінь та навичок. Введення окремих тематичних блоків надало можливість курсантам використовувати комплексний підхід до вивчення вихідних текстів різних стилів.

Новий НМК дозволив сформувати системну професійну якість, а саме: точно та грамотно перекладати специфічні військові поняття, терміни. Нова модель підготовки більш конкретно відображає зміст військово-професійної діяльності випускника. Так під час вивчення курсантами окремого блоку з військово-політичної, військово-технічної, військово-спеціальної тематики (курс військового перекладу), суспільно-політичного аналізу (курс основ військового країнознавства) є можливість перевірити їх адаптивні здібності до різних видів перекладу за певною тематикою або жанром. У подальшому виявлені здібності можуть бути орієнтовані випускником на перехід із однієї сфери військово-професійної діяльності до іншої.

Кафедрами факультету розроблені нові навчальні плани підготовки військових фахівців, враховуючи сучасні вимоги до підготовки фахівців із вищою освітою. Відгуки з військ на випускників факультету дозволяють вдосконалювати підготовку військових фахівців тактичного рівня за спеціальностями факультету для Збройних Сил України. Так, навчально-методичний фонд кафедр значно розширився за рахунок видання нових, сучасних підручників та навчальних посібників з дисциплін, що викладаються кафедрами, укладання багатомовних словників, що опрацьовані на сучасних автентичних матеріалах, які використовуються за програмою міжнародного військового співробітництва. Кожний курсант, який відряджається для виконання функціональних обов’язків, під час військової практики (військового стажування) отримує індивідуальне завдання для порівняльного аналізу опрацьованої тематики та доводить його під час навчальних занять у інформативні форми, що надає курсантам (студентам) більшої пізнавальної мотивації та певного обсягу наукової інформативності.

За останні роки науково-педагогічними працівниками факультету видані:

 1. Воєнно-країнознавчий аналіз Французької Республіки: Навч. посіб. / І.О. Ольховой. − К.: Логос, 2007. – 165 с
 2. Воєнно-країнознавчий аналіз Ісламської Республіки Іран. Навч. посіб. / Н.Т. Акульшина, В.В. Балабін. − К.: Логос, 2007. – 168 с.
 3. Інформаційна безпека особистості, суспільства, держави: Підручник/ Я.М. Жарков, М.Т. Дзюба, І.В. Замаруєва, ін. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2008. – 274 с.
 4. Основи військового перекладу (англ. мова): Підручник / В.В. Балабін, В.М. Лісовський, О.О. Чернишов; за ред. В.В. Балабіна. − К.: Логос, 2008. – 587 с.
 5. Інформаційна безпека (соціально-правові аспекти) : Підручник / В.В. Остроухов, В.М. Петрик, М.М. Присяжнюк М.М. та ін.; за заг. ред. Є.Д. Скулиша. – К. : КНТ, 2010. – 776 с.
 6. Військово-технічний переклад (англ. мова): Підручник / В.М. Лісовський; за ред. В.В. Балабіна. − К.: ВІКНУ, 2010. – 950 с.
 7. Основи військового перекладу (фран. мова): Підручник / І.О. Ольховой, М.Б. Білан, О.В. Акульшин / за заг. ред. В.В. Балабіна. − Вид. − К.: Логос, 2010. — 618 с.
 8. Основи військового перекладу (перс. мова): Підручник / Н.Т. Акульшина; за заг. ред. В.В. Балабіна. − К.: Логос, 2011. – 595 с.
 9. Основи військового перекладу (фран. мова): Підручник / І.О. Ольховой, М.Б. Білан, О.В. Акульшин / за заг. ред. В.В. Балабіна. − Вид. 2-ге, допов. та випр. − К.: Логос, 2012. — 632 с.
 10. Історія інформаційно-психологічного протиборства: Підручник / Я.М. Жарков, Л.Ф. Компанцева, В.В. Остроухов, В.М. Петрик, М.М. Присяжнюк, Є.Д. Скулиш; за заг. ред. Є.Д. Скулиша. – К.: ЗАТ “ВІПОЛ”, 2012. – 212 с.
 11. Основи військового перекладу (польська мова) : навч.посіб. для курсантів і студентів 3-5 курсів / за заг. ред. В.В. Балабіна. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2013. – 351 с.
 12. Інформаційно-психологічне протиборство (еволюція та сучасність). Монографія. Я.М. Жарков, В.М. Петрик, М.М. Присяжнюк. – К.: ЗАТ “ВІПОЛ”, 2013. – 248 с.
 13. Жарков Я.М. Інформаційно-психологічна боротьба у воєнній сфері: навч. посіб. / під ред. М. І. Онищука. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2014. – 423 с.
 14. В.М. Петрик, М.М. Присяжнюк М.М., Я.М. Жарков та ін. Інформаційна безпека держави: підручник в 2 т. – Т.1./ за заг.ред.В.В. Остроухова – К.: ДНУ «Книжкова палата України», 2016. – 264 с.
 15. В.М. Петрик, М.М. Присяжнюк М.М., Я.М. Жарков та ін. Інформаційна безпека держави: підручник в 2 т. – Т.2./ за заг.ред.В.В. Остроухова – К.: ДНУ «Книжкова палата України», 2016. – 328 с.
 16. Курбан О.В. Сучасні інформаційні війни в мережевому он-лайн просторі [Текст] : навчальний посібник / О.В. Курбан. — Київ : ВІКНУ, 2016. — 286 с.
 17. Сучасні комунікаційно-контентні процеси в безпековій сфері [Текст] : навчальний посібник / Клубань О.М., Курбан О.В., Любовець Г.В., Король В.Г., Савчук Р.П. — Київ : ВІКНУ, 2016. — 170 с.
 • сім словників:
 1. Французько-українсько-англійський словник зовнішніх зв’язків, стратегії та безпеки / І.О. Ольховой, О.В. Акульшин, М.Б. Білан // За ред. Р. Гардера та В.В. Балабіна. – К.: Логос, 2006.: у 3-х т. – 708 с.
 2. Французько-українсько-англійський міжвидовий словник із тактики та логістики / І.О. Ольховой, О.В. Акульшин, М. Б. Білан // За ред. Р. Гардера та В.В. Балабіна.– К.: Логос, 2007.: у 2-х т. – 633 с.
 3. Українсько-німецький та німецько-український словник / В. Вінчалек, Н.М. Григолінська − Вид. 2-ге, допов. та випр. – В.: Reproz, 2007. – 427 с.
 4. Українсько-німецький та німецько-український словник / В. Вінчалек, Н.М. Григолінська – Вид. 3-є, допов. – В.: Reproz, 2010. – 480 с.
 5. Українсько-німецький та німецько-український словник військової лексики / В. Вінчалек, Н.М. Григолінська – В.: Reproz, 2010. – 212 с.
 6. Французько-український словник військової термінології / М.Б. Білан, І.О. Ольховой. – К.: Логос, 2012. – 616 с.
 7. Українсько-німецький та німецько-український словник / В. Вінчалек, Н.М. Григолінська – Вид. 4-є, допов. – В.: Wien, 2015. – 547 с.

Наукова та науково-технічна діяльність

Основними формами наукової діяльності кафедр є проведення науково-дослідних робіт як самостійно, так і в якості співвиконавців, відповідно до пріоритетних напрямів наукових досліджень Збройних Сил України, підготовка науково-педагогічних та наукових кадрів за відповідними науковими спеціальностями, організація роботи воєнно-наукового товариства курсантів (слухачів), аналіз, узагальнення і розповсюдження досвіду наукової роботи та його впровадження в навчальний процес; підготовка та проведення наукових конференцій і семінарів; розробка електронних підручників; поширення і пропаганда наукових знань серед особового складу ВІКНУ. Пріоритетні напрямки наукової роботи кафедр:

 • теоретико-концептуальні основи побудови системи військового перекладу;
 • концепція військового перекладу в системі лінгводидактики;
 • розробка багатомовної системи машинного перекладу для лінгвістичного забезпечення діяльності Збройних Сил України;
 • інформаційна безпека;
 • інформаційно-психологічне протиборство;
 • комунікаційно-контента безпека.

Наукова діяльність курсантів кафедр проводиться в тісному зв’язку з навчальним процесом. Курсанти кафедр беруть активну участь у роботі воєнно-наукового товариства (ВНТ) факультету. У рамках діяльності ВНТ вони беруть участь у курсантсько-студентських олімпіадах, Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт із природничих і гуманітарних наук, Стипендіальної програми “Завтра UA”, Міжнародній науковій конференції пам’яті генерал-лейтенанта С.А. Жукова, Всеукраїнській науково-практичній конференції “Молодіжна військова наука у КНУ імені Тараса Шевченка”. Тільки за останні роки курсанти військового гуманітарно-лінгвістичного факульетету стали переможцями:

Мороз Ірина Петрівна (спеціальність “Переклад”) зайняла 1 місце в першому етапі XІV Міжнародного конкурсу з української мови ім. Петра Яцика (2014 рік).

Пацалов Олександр Юрійович (спеціальність “Переклад”) нагороджений дипломом за зразкове відтворення змісту повідомлення в усному перекладі під час участі в ІV Міжвузівський олімпіаді з перекладу серед студентів та курсантів вищих навчальних закладів України.

Подкіч Владислав Олегович (спеціальність “Журналістика”) зайняв 1 місце в XVI Міжнародному конкурсі з української мови ім. Петра Яцика (2016 рік).

Шуліка Владислав Іванович (спеціальність “Міжнародна інформація”) зайняв 3 місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук із галузі «Військові науки» (2017 рік).

Степанов Нікіта Юрійович (спеціальність “Міжнародна інформація”) зайняв 2 місце у V Міжвузівській олімпіаді з іноземних мов серед вищих навчальних закладів сектору безпеки України (2017 рік).

На кафедрі військового перекладу та спеціальної мовної підготовки наказом начальника Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка від 24.03.03 № 129 створено постійно діючий науковий семінар із проблем перекладознавства з метою підготовки наукових кадрів, визначення перспективних напрямків дослідження та апробації одержаних наукових результатів.

Кафедрою зарубіжної воєнної інформації у 2007 році започатковано постійно діючий міжвідомчий науково-практичний семінар “Шляхи та механізми забезпечення інформаційно-психологічної безпеки держави і суспільства” з виданням збірника тез доповідей та опублікуванням наукових статей у Збірнику наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Кафедрою військової журналістики у 2016 році започатковано Міжнародний форум із кризових комунікацій, присвячений вивченню науково-практичних аспектів діяльності засобів масової інформації та засобів масової комунікації в районі проведення АТО на сході України та напрацюванню науково-практичних пропозицій щодо новітніх підходів у реалізації завдань комунікаційно-контентної безпеки під час взаємодії органів військового управління зі ЗМІ.

Навчально-матеріальна база

Навчально-матеріальна база факультету повністю забезпечує потреби навчального процесу, створює можливість подальшого розвитку факультету в напрямі інтеграції освітнього простору. Вона включає 2 лінгафонні лабораторії 4-го покоління, 2 лінгафонні лабораторії 2-го покоління, клас синхронного перекладу, спеціалізований клас міжнародного військового співробітництва, 4 навчальні аудиторії з аудіо- та відеообладнанням, спеціалізований клас функціональної діагностики, кабінет психологічної реабілітації, спеціалізований клас інформаційних технологій, спеціалізований клас міжнародного військового співробітництва.

Кафедри