Військовий інститут
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка

+38 (044) 521-32-89
Гаряча лінія (цілодобово)
Мова сайту:   Укр.   Eng.  

Ад’юнктура

Ад’юнктура

Підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів організована відповідно до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" від 26.11.2015 № 848-VIII (зі змінами), Закону України "Про вищу освіту" від 01.07.2014 № 1556-VII (зі змінами), "Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів", затвердженого Постановою КМУ від 01.03.1999 № 309 (зі змінами), "Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)", затвердженого постановою КМУ від 23.03.2016 № 261, "Інструкції про організацію підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів у Збройних Силах України", затвердженої спільним наказом МОУ і МОНУ від 30.06.2000 № 194/265 (зі змінами).

Підготовка ад'юнктів здійснюється за наступними науковими спеціальностями:

 • 05.13.06 – Інформаційні технології;
 • 10.02.16 – Перекладознавство;
 • 12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право;
 • 19.00.09 – Психологія діяльності в особливих умовах;
 • 20.02.14 – Озброєння і військова техніка;
 • 23.00.02 – Політичні інститути та процеси;
 • 035 – Філологія
 • 053 – Психологія
 • 072 – Фінанси, банківська справа та страхування
 • 081 – Право
 • 122 – Комп’ютерні науки та інформаційні технології

Перелік документів для вступу до ад’юнктури Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 • Рапорт на вступ до ад’юнктури (подається за підпорядкованістю);
 • Список опублікованих за останні 3 роки наукових праць і винаходів (та їх ксерокопії);
 • Дослідницька пропозиція (реферат) з обраної спеціальності;
 • Копія диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном, подають копію нострифікованого диплома);
 • Рекомендація Вченої ради ВВНЗ (НДУ) (за наявності);
 • Сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівні С1 – С2 (за наявності).
 • Службова характеристика;
 • Копія службової картки;
 • Висновки атестаційних комісій;
 • Довідка про штатно-посадову категорію;
 • Довідка про проходження служби;
 • Картка медичного огляду (висновок ВЛК);
 • Чотири фотокартки 3*4;
 • Три конверта.

* Оригінал диплому, посвідчення офіцера та ідентифікаційний код подаються кандидатом особисто.

Програми вступних іспитів

ПРОГРАМА вступного іспиту до ад`юнктури зі спеціальності 053 - ПСИХОЛОГІЯ

ПРОГРАМА вступного іспиту до ад`юнктури зі спеціальності 053 - ЖУРНАЛІСТИКА